Informācija
par metastātisku krūts vēzi

VAI IR JĀAPSVER DALĪBA KLĪNISKAJĀ PĒTĪJUMĀ?

Klīniskie pētījumi ir pētījumi, kuros piedalās brīvprātīgie pacienti. Tajos tiek pētīts, vai jaunā terapija ir efektīva, labi panesama un, iespējams, labāka par citām konkrētajai diagnozei pieejamajām terapijām. Ārsts var ieteikt piedalīties klīniskajā pētījumā, lai jūs varētu saņemt vēža zāles, kas šobrīd tiek pārbaudītas konkrētā krūts vēža tipa ārstēšanā. Ne visi var pretendēt uz dalību klīniskajā pētījumā. Jūs jebkurā brīdī varat jautāt savam onkologam par vēža pētījumu lomu jūsu ārstēšanas plānā.